cropped-150694_10152374209955386_114963220_n1

(https://lisbethsalanderfap.wordpress.com/feminist-artist/)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

Ο 21ος αιώνας άρχισε με τις γυναίκες να έχουν κατακτήσει το δικαίωμα της ψήφου. Όμως, η θεσμική κατοχύρωση του δικαιώματος της ψήφου δεν αρκεί για να είμαστε σε θέση να μιλάμε για πλήρη ισότητα ανδρών και γυναικών. Πρέπει να αποκτήσει πλήρη σημασία η έννοια της οικουμενικότητας της ιδιότητας του πολίτη. Αυτή είναι η κοινή θέση όλων των θεωρητικών και πολιτικών ρευμάτων του φεμινιστικού κινήματος. Η στρατηγική όμως διαφέρει. Η διαφορά είναι «ο μπαλαντέρ της τράπουλας» για την ιδιότητα του πολίτη.1 Οι προτεινόμενες στρατηγικές είναι ουσιαστικά δύο. Σύμφωνα με την πρώτη, οι πολίτες πρέπει να επιδιώξουν τα γενικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα και σύμφωνα με τη δεύτερη η ιδιότητα του πολίτη θα προσδιορίζεται από τις κοινωνικές ομάδες που λειτουργούν από κοινού διατηρώντας όμως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ξεχωριστές τους ταυτότητες. Ας δούμε, όμως, τα εκατέρωθεν επιχειρήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κοινωνίας των ΗΠΑ στην οποία ανήκει, η Iris Marion Young διατυπώνει την άποψη πως για την ουσιαστικοποίηση της ιδιότητας του πολίτη χρειάζεται το μοντέλο της «συμμαχίας του ουράνιου τόξου».2 Η στρατηγική αυτή αναγνωρίζει την ύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών ταυτοτήτων προσδιορισμού των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων που βιώνουν από κοινού την πολιτική και κοινωνική καταπίεση και οι οποίες επιδιώκουν την αναγνώρισή τους από το πολιτικό σύστημα χωρίς όμως να απαρνηθούν την ιδιαιτερότητά τους και να απορροφηθούν από το «κατεστημένο». Η Καντιανή προσταγή «πράττε έτσι ώστε η ρυθμιστική αρχή της βούλησής σου να μπορεί να καταστεί συγχρόνως καθολικός νόμος» τίθεται στο στόχαστρο γιατί θεωρείται ότι υπεκφεύγει μπροστά στα διλήμματα της διαφοράς και της μερικότητας με τη συνεχή επίκληση των ιδεών της αφαιρετικότητας. H Καντιανή προσταγή, για να επιβληθεί, απαιτεί την ύπαρξη ενός διαιτητή που θα είναι σε θέση να αποφασίζει και να επιλέγει ανάμεσα σε αντιπαρατιθέμενες απόψεις (με πρώτο και κύριο το κράτος) που υποτίθεται ότι υψώνονται υπεράνω των ιδιαίτερων συμφερόντων που εκπροσωπούν. Έτσι η συλλογική σφαίρα της αιτιολόγησης της δράσης αντιπαρατίθεται στους όρους της Καντιανής προσταγής. Αντί να εναποτίθεται στα χέρια ενός κριτή που τίθεται υπεράνω συμφερόντων, είναι στα πλαίσια ενός πολιτικού φόρουμ που απαρτίζουν οι συλλογικοί φορείς των δρώντων που μετατίθεται ο διάλογος και, στην ουσία, η αιτιολόγηση της δράσης. Αυτή η θέση ωθεί πρακτικά στη δημοσιοποίηση της ιδιωτικής πλευράς της ζωής των ανθρώπων και στη συμπερίληψή της στο δημόσιο διάλογο. «Το προσωπικό είναι πολιτικό» και σβήνονται τα αποσαφηνισμένα όρια δημόσιου και ιδιωτικού. Ωστόσο, το ερώτημα που παραμένει είναι το πώς προσδιορίζονται τα απαιτούμενα συλλογικά μέτρα και σταθμά για τη λήψη των συλλογικών αποφάσεων που αφορούν όλους και όλες.

«Μια θεμελιακή διάσταση της ελευθερίας των γυναικών είναι η ελευθερία που ενυπάρχει εκ φύσεως στην ιδιότητα των ίσων πολιτών» τονίζει η Carole Pateman σε αντίθεση με τη Young.3 Εκείνο το στοιχείο που χαρακτηρίζει τις σχέσεις των δύο φύλων σε ένα πατριαρχικό κοινωνικό – πολιτικό πλαίσιο είναι αυτό της εξουσίας του ενός επί του άλλου. Αυτός που είναι, κατ’ αυτήν, ο βασικότερος και ουσιαστικότερος στόχος των γυναικών και του φεμινιστικού κινήματος είναι ο μετασχηματισμός των σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στα δύο φύλα και όχι μια θεμελιακή αντιπαράθεση των δύο φύλων . Εκείνο που προέχει είναι ο μετασχηματισμός της έννοιας της ιδιότητας του πολίτη σε νέες θεωρητικές και πολιτικές βάσεις που να έχουν ως χαρακτηριστικές αρχές τους την ελευθερία και την ισότητα των δικαιωμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ταύτιση των γυναικών με το ανδρικό πρότυπο για την ιδιότητα του πολίτη αλλά εκδημοκρατισμός των πολιτικών σχέσεων των δύο φύλων. Σημαίνει πως ενώ η μητρότητα ως κατ’ αρχήν «γυναικεία υπόθεση» δεν μπορεί να ταυτιστεί αποκλειστικά με την έννοια της ιδιότητας του πολίτη εν τούτοις μπορεί να συνδεθεί στενά με αυτήν.4 Η καρδιά του προβλήματος δεν είναι η διαφορά αλλά η υποταγή των γυναικών. Η «αυθεντικά δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη» ως έννοια περιλαμβάνει και τα δύο φύλα ως πλήρεις πολίτες και η ιδιότητα αυτή έχει ίση αξία και για τα δύο φύλα. Η ίση πολιτικά θέση των γυναικών είναι αναγκαία για τη δημοκρατία και για την αυτονομία των γυναικών. Αν πρόκειται να αλλάξει η πολιτική σημασία της διαφοράς των δύο φύλων και να είναι η ιδιότητα του πολίτη των γυναικών ισάξια με αυτήν των ανδρών, πρέπει οι πατριαρχικές κοινωνικές και φυλετικές σχέσεις να μετασχηματιστούν σε ελεύθερες σχέσεις . Κάτι τέτοιο δεν σημαίνει πως όλοι οι πολίτες πρέπει να γίνουν όπως οι άνδρες ούτε και πως όλες οι γυναίκες πρέπει να αντιτωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Για να είναι πραγματική και όχι τυπική η ισότητα θα πρέπει να διαφοροποιείται η ουσία της ανάλογα με τις διαφορετικές περιστάσεις εντός των οποίων αναγνωρίζονται κάθε φορά οι άνδρες και γυναίκες πολίτες. Στη θέση αυτή της.Pateman διακρίνουμε ένα μικρό άνοιγμα προς την άποψη της Young, η οποία θεωρεί την γενικά και αφηρημένα ορισμένη οικουμενικότητα της έννοιας της ιδιότητας του πολίτη, ως βασικό εμπόδιο στον αγώνα για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας.

Στα τέλη της δεκαετίας 1980-1990 άρχισε να αναπτύσσεται η συζήτηση για την ισάριθμη αντιπροσώπευση των γυναικών στα κοινοβούλια και στους πολιτικούς θεσμούς λήψης αποφάσεων γενικότερα. Σε όλη τη Δυτική Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία τα κόμματα, με πιο ευαίσθητα αυτά της κεντροαριστεράς και της εξωκοινοβουλευτικής και οικολογικής αριστεράς, άρχισαν να τοποθετούνται επί του ζητήματος και να προβαίνουν και σε λήψη πρακτικών μέτρων για την υλοποίηση, έστω και με τη λογική των ποσοστώσεων, του αιτήματος. Ο διάλογος που διεξάγεται ανάμεσα στις φεμινίστριες της ισότητας και της διαφοράς επεκτάθηκε και σε αυτό το πεδίο έστω και με διάφορες παραλλαγές. Υπό το πρίσμα αυτό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών όπως καταγράφηκαν στο διάλογο ανάμεσα στην Francoise Gaspard και στην Ελένη Βαρίκα.5 Κατά την Gaspard το αίτημα της ισάριθμης αντιπροσώπευσης ανοίγει το δρόμο για την αμφισβήτηση των ορίων ανάμεσα σε πολιτική και ιδιωτική σφαίρα της ζωής, για την ριζοσπαστική ανατροπή του σημερινού πολιτικού συστήματος που πάσχει, σε τελευταία ανάλυση, από έλλειψη νομιμοποίησης και καθιστά την παραγωγή των νόμων μια διαδικασία που απαιτεί τη συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών με βάση την ισότητα. Από την πλευρά της η Βαρίκα επισημαίνει πως το αίτημα δεν τίθεται ως απλώς επιδιορθωτικό της σημερινής πολιτικής δημοκρατίας, όπως αφήνει να εννοηθεί για την άποψη της Gaspard, αλλά απαιτείται η επανίδρυση της δημοκρατίας σε νέες βάσεις, ηθικές και πολιτικές. Η Βαρίκα θεωρεί ότι οι μόνες συμμαχίες, που μπορούν να γίνουν, είναι συμμαχίες πάνω σε πολιτικά προγράμματα που, ξεκινώντας από τον κόσμο ως έχει, διευρύνουν τη δυνατότητα ενός άλλου κόσμου με βάση τα συμφέροντα και τις ανάγκες αντρών και γυναικών, με βάση τις πολλαπλές και συχνά αντιφατικές θεωρήσεις της καταπίεσης. Αυτές οι συμμαχίες «επεξεργάζονται νέους ορισμούς της κοινότητας, της δικαιοσύνης, της εξουσίας, του ατόμου, της σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού, της διαχείρισης των αγαθών, του περιεχομένου της εργασίας. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα της αριστεράς. Όχι γιατί αντιστοιχεί στις ιστορικές πρακτικές της, ούτε γιατί θα βρει αναγκαστικά απήχηση στις γραμμές της, αλλά γιατί θίγει τα ίδια τα θεμέλια της κυριαρχίας». Η άποψη της Βαρίκα θα μπορούσε κάλλιστα να συνδυαστεί με την άποψη της Ιris Marion Young που προτείνει τη στρατηγική του «ουράνιου τόξου» ακριβώς γιατί προσδιορίζεται από τις «πολλαπλές και συχνά αντιθετικές θεωρήσεις της πραγματικότητας» και αποβλέπει στη συμμαχία νέων κοινωνικών κινημάτων πάνω στη βάση του κοινού στόχου της κατάκτησης ειδικών δικαιωμάτων που να ουσιαστικοποιούν την έννοια της οικουμενικότητας της ιδιότητας του πολίτη.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Σημειώσεις:
1 Βλ. O’ Donovan Katherine (1993) “Gender Blindness or Justice Engendered?” in Robert Blackburn (ed.) Rights of Citizenship. London: Mansell
2 Βλ. Young Iris Marion (1992) “Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship” in Cass R. Sunstein (ed) , Feminism and Political Theory. Chicago: The University of Chicago Press, σελ.131-134
3 Gregor Mary (ed) (1998) Groundwork of the Metaphysics of Morals of the Metaphysics of Morals. New York: Cambridge University Press.
4 Pateman Carole (1990) “Τhe politics of motherhood and women’ s citizenship” in Pateman Carole (ed) Equality , Difference , Subordination. London: Polity Press ,σελ.18-31.
5 Αντιπαράθεση με την S.Ruddick που εκφράζει την πλευρά των φεμινιστριών της μητρότητας (πολιτισμικός φεμινισμός)& βλ. Ruddick Sara (1983) “Pacifying the Forces: Drafting Women in the Interests of Peace” in Signs 8 , no.3, Spring και Ruddick Sara (1984 ) “Preservative Love and Military Destruction: Some Reflections of Mothering and Peace” in Trebilcot J. (ed) , Mothering : Essays in Feminist Theory. Totowa, NJ: Rowman & Allenheld
6 Βλ. Βαρίκα Ελένη (1995) “Επανίδρυση ή επιδιόρθωση της δημοκρατίας ; Το αίτημα της ισάριθμης αντιπροσώπευσης των φύλων”, Σύγχρονα Θέματα , Περίοδος Β΄, τεύχος 57 , Οκτ.-Δεκ., σε.42-59 και Gaspard Francoise (1995) “Για την ισάριθμη αντιπροσώπευση : γένεση μιας έννοιας , γέννηση ενός κινήματος”, Σύγχρονα Θέματα , Περίοδος Β΄, τεύχος 57 , Οκτ.-Δεκ., σελ.32-41

Advertisements

streetart1

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κάλεσμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με αφορμή τις δυο συζυγοκτονίες

Συγκλονίζεται τις τελευταίες ημέρες η ελληνική κοινωνία από τις δυο δολοφονίες γυναικών-θυμάτων συζυγικής βίας, ενώ διεθνώς, στο 40% των δολοφονιών γυναικών, δράστης είναι ο σύζυγος/σύντροφος, ποσοστό που αναδεικνύει την έσχατη μορφή βίας κατά των γυναικών.
Όταν οι μέθοδοι του εκφοβισμού, της υποτίμησης, της ψυχολογικής, οικονομικής, η/και σωματικής βίας δεν καταφέρνουν να ελέγξουν πλήρως το θύμα, το οποίο ζητά διαζύγιο για να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής του, τότε ο άντρας – αφέντης βρίσκει ως μονόδρομο τη δολοφονία.
Γιατί γι’ αυτόν η γυναίκα δεν είναι σύντροφος, αλλά ιδιοκτησία!
Γιατί αν δεν είναι μαζί του, δε θα είναι πουθενά!
Γιατί αν αυτός δε θέλει ή δε μπορεί να χτίσει τη ζωή του από την αρχή, δε θα την αφήσει να το κάνει ούτε αυτή!
Τι κι αν υπάρχουν και παιδιά που μένουνε πεντάρφανα;
Αδιαφορεί! Το πληγωμένο του εγώ ζητά ικανοποίηση και τίποτα άλλο δεν έχει σημασία!
Και η κοινωνία τι κάνει; μιλάει για έγκλημα πάθους και οικογενειακή τραγωδία, οπλίζοντας ήδη το χέρι του επόμενου επίδοξου φονιά! Φτάνει πια! Ως εδώ!
Χρόνια ολόκληρα, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων παλεύει να αναδείξει το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών, να δώσει προστασία στα θύματα, να ανατρέψει τα στερεότυπα και τις νοοτροπίες που τροφοδοτούν σεξισμό και βία.
Ώρα να σταματήσουμε να αναπαράγουμε θύτες, γιατί μόνο όταν σταματήσουμε να ανεχόμαστε τη βία και να βρίσκουμε δικαιολογίες για τους δράστες, δε θα χρειάζεται πια να θρηνούμε νεκρές γυναίκες κι ορφανά παιδιά…
Καλούμε, λοιπόν, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να στηρίξουν τον αγώνα μας. Έχουμε υποστηρικτικό δίκτυο προστασίας των θυμάτων και θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Δεν είναι αρκετό!
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συνεργασίας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη συνεισφορά που μπορούν και πρέπει να έχουν σε αυτή τη προσπάθεια!

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/ Το Γραφείο Τύπου, 19/01/2016
Τηλ 2131511102
Ε-mail: gramggif@isotita.gr


γγισοτηταςτωνφυλων

Αθήνα, 03/06/2015
Αριθ.πρωτ.:Γρ. ΓΓΙΦ/98/03-06-2015

Προς εκπομπή Καρντάσιανς

Μετά τη χθεσινή εκπομπή (02/06/2015) «Καρντάσιανς» και την αναφορά που έγινε στην ενδοοικογενειακή βία και την «απουσία» των υποστηρικτικών δομών πρόνοιας των θυμάτων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έχει υποστηρικτικές δομές χρηματοδοτούμενες μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για την συνέχιση και την ενίσχυση των δομών αυτών.
Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, στην οποία μπορούν να απευθυνθούν γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας, 40 Συμβουλευτικά Κέντρα υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών, εκ των οποίων 15 υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων και λειτουργούν στις πρωτεύουσες των περιφερειών και τα υπόλοιπα 25 λειτουργούν στους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας. Επίσης, λειτουργούν 19 ξενώνες υπό την εποπτεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και 2 υπό την εποπτεία του ΕΚΚΑ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης), οι οποίοι φιλοξενούν κακοποιημένες γυναίκες με τα ανήλικα παιδιά τους.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η γραμμή SOS 15900, στα 4 χρόνια λειτουργίας της, έχει δεχτεί περίπου 20.000 κλήσεις (19.481 κλήσεις) και 203 ηλεκτρονικά μηνύματα. Σε όλα τα συμβουλευτικά κέντρα παρέχονται ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική, νομική βοήθεια (σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους) και σε κάποια από αυτά, επιπλέον, συμβουλευτική απασχόλησης καθώς και συμβουλευτική σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.
Είναι σημαντικό για την ΓΓΙΦ να υπάρχει ενημέρωση, να προωθούνται οι δράσεις της δεδομένου ότι ακόμα και σήμερα η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί «ταμπού» και οι ίδιες οι γυναίκες φοβούνται να ζητήσουν βοήθεια.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και με μεγάλη μας χαρά θα συμμετείχαμε σε έναν ουσιαστικό διάλογο για να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σας.

Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων
Φωτεινή Κούβελα


Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο «ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΗΡΩΩΝ» του Δήμου Π.Φαλήρου από τη Γενική Γραμματέα για την Ισότητα των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα.

Δήλωση της για την 25η Μαρτίου:

Σήμερα τιμάμε το ιστορικό γεγονός, της ελληνικής επανάστασης του 1821, που απέδειξε ότι όταν οι λαοί αποφασίζουν να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους μπορούν να κάνουν το ‘αδύνατο’ δυνατό. Να σπάσουν τις λογικές των «μονόδρομων» και αποκτήσουν την ελευθερία και την αξιοπρέπεια τους.
Σε αυτό τον αγώνα μαζί με τον ελληνικό λαό, πρωτοστάτησαν χιλιάδες επώνυμες και ανώνυμες γυναίκες και η συμβολή τους ήταν αναντικατάστατη. Με τη πολύμορφη συμμετοχή τους στα πεδία των μαχών, στα στρατιωτικά συμβούλια, με τις θαρραλέες συμπεριφορές και θυσίες τους κατέκτησαν άτυπα την ισότητα στην πράξη και συνέγραψαν την ιστορία της επανάστασης μαζί με τους άνδρες.
Ο αγώνας του λαού μας για ανεξαρτησία, ελευθερία, αξιοπρέπεια, εξέπεμπε πέρα από το τοπικό, ένα ευρωπαικό και οικουμενικό μήνυμα.
Σήμερα, σε νέες συνθήκες, ο αγώνας αυτός είναι επίκαιρος και όπως και τότε, είναι και ευρωπαίκός.
Οι λαοί της Ευρώπης οφείλουν να χαράξουν μια διαφορετική πορεία από αυτή της λογικής του μονόδρομου της νεοφιλεύθερης λιτότητας και της εξαθλίωσης, της έξαρσης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, του νεοφασισμού και του εθνικισμού, της ανισότητας και των διακρίσεων λόγω φύλου που προβάλλονται ως «η μόνη εναλλακτική».
Σήμερα ο ελληνικός λαός με την κυβέρνηση του, αποτελεί σύμβολό ελπίδας για όλη την Ευρώπη και τους λαούς της που αγωνίζονται για υπεράσπιση της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας και της ισότητας.
Σήμερα η οικοδόμηση μιας άλλης Ελλάδας σε μια άλλη Ευρώπη είναι εφικτή.

Φωτεινή Κούβελα
Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων.
25.3.2015

11076973_1043328885694493_857688094_n (1)


housewomen

Η πρωτοβουλία γυναικών

ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ διοργανώσει την πρώτη της δημόσια εκδήλωση ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης για

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2 Απριλίου 7 μμ – 9,30μμ, Θέατρο Εξαρχείων, Θεμιστοκλέους 69

Όπως θα γνωρίζετε, εδώ και μερικές εβδομάδες, έχει αρχίσει και συνεχίζεται η καμπάνια συλλογής υπογραφών για τη δημιουργία του Σπιτιού των Γυναικών στην Αθήνα. Αλλά, η καμπάνια συλλογής δεν αρκεί. Για τη δημιουργία του Σπιτιού χρειάζεται η άμεση εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσοτέρων γυναικών, των φεμινιστικών συλλογικοτήτων, της ΛΟΑΤ κοινότητας και των αλληλέγγυων ομάδων, των κοινωνικών κινημάτων όπως των μεταναστριών…

Ακριβώς, γι’αυτό το λόγο, η πρώτη μας εκδήλωση επιδιώκει να είναι πριν από όλα μια ανοιχτή ζωντανή συνέλευση με τη συνδρομή όλων των παραπάνω, όσων μετέχουν στα πολύμορφα κοινωνικά κινήματα, όσων αντιστέκονται στην διάλυση του κοινωνικού ιστού. Σκοπός μας, να ανοίξει μια μεγάλη δημόσια συζήτηση, να ακουστούν προτάσεις:« Γιατί το Σπίτι των Γυναικών είναι μια επείγουσα αναγκαιότητα, όσο ποτέ άλλοτε» …

Στηv ανοιχτή διοργάνωσή μας, θα γίνει μια σύντομη αναδρομή του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα με γνώμονα το γιατί το Σπίτι των Γυναικών αποτελεί μια επείγουσα αναγκαιότητα, καθώς και παρεμβάσεις σχετικά με το θέμα. Ο κεντρικός κορμός της εκδήλωσης, όμως, δεν μπορεί παρά να αποτελείται από τις προσωπικές μαρτυρίες και προτάσεις των παρευρισκομένων.

Στην εκδήλωση θα υπάρχουν καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και η Νένα Βενετσάνου θα τραγουδήσει φεμινιστικά τραγούδια. Σας περιμένουμε…

Πρωτοβουλία γυναικών για ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ , Για επαφή: spiti.gynaikon@gmail.com

Στήριξε και εσύ και υπόγραψε: https://secure.avaaz.org/el/petition/Politeia_Dimioyrgia_toy_Spitioy_Gynaikon/


«ΤΟ ΜΩΒ» http://tomov.gr

Σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2014, αρχίζει το ταξίδι στην τεχνικά σχεδόν ολοκληρωμένη της μορφή, η νέα καθημερινή ηλεκτρονική εφημερίδα-ιστότοπος γυναικείων δικαιωμάτων και γυναικείων θεμάτων, «Το Μωβ», που ξεκίνησε τη ζωή της την 1η Αυγούστου 2014.
Η εφημερίδα-ιστότοπός μας, υπονομεύει και ανατρέπει τις υπάρχουσες πατριαρχικές νοοτροπίες, λογικές, ιεραρχίες και εξουσίες, και έχει έναν συνολικό λόγο για την κοινωνική αλλαγή, από τη σκοπιά της ισότητας και του φεμινισμού.
Σημαντικό στοιχείο δημοσίευσης και διάδοσης είναι επίσης το Facebook. Το Μωβ είναι δημοκρατική και πλουραλιστική ηλεκτρονική εφημερίδα.
Έχουν προστεθεί τρεις γλώσσες εκτός της ελληνικής (Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά), με σκοπό να ενημερώνονται κατά το δυνατόν γυναίκες στην Ελλάδα που δεν γνωρίζουν τα ελληνικά ή δεν τα γνωρίζουν καλά, αλλά επίσης να υπάρχει δικτύωση με διεθνείς φεμινιστικές δραστηριότητες.
Επισκεφθείτε το!

Η συντακτική επιτροπή
Σίσσυ Βωβού
Χριστίνα Κούρκουλα
Βέρα Σιατερλή
Αλεξάνδρα Μακρή
Δήμητρα Ρωμανού
Αλεξία Τσούνη

ΣΗΜΕΡΑ:
◆Η Αφροδίτη των κουρελιών σε μετάβαση της Βέρας Σιατερλή
◆Οι γυναίκες στον κόσμο, της Χριστίνας Κούρκουλα
◆Οι κόρες φροντίζουν τους ηλικιωμένους γονείς σε διπλάσια ποσοστά από τους γιους της Χριστίνας Κούρκουλα
◆Αναλγησία του κράτους απέναντι στις κακοποιημένες γυναίκες – Ανακοίνωση Φεμινιστικής Πρωτοβουλίας


Πρόγραμμα “Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης”
4ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
«ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
Καθηγητής κ. Θ. Τσακίρης
ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΝΑΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ :
« Οι ουτοπικές θεωρίες και η θέση των γυναικών».
Αθήνα 18/6/2014

To πλήρες κείμενο σε μορφή PDF

Στη διάρκεια των αιώνων καταγράφηκαν ουτοπικές θεωρίες που προέρχονται από διάφορες πολιτισμικές πηγές και γεωγραφικά μήκη και πλάτη και προβάλλουν την επιθυμία για ένα καλλίτερο μέλλον . Οι συγγραφείς τους προτείνουν κάτι εντελώς διαφορετικό από την πραγματικότητα που ζουν εκφράζοντας την κριτική τους. Στις ουτοπικές θεωρίες βέβαια απαντώνται και προκαταλήψεις που έχουν αναφορά στο πολιτισμικό περιβάλλον των συγγραφέων και τις οποίες οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν.
Από τη μελέτη της ιστορίας των ουτοπικών θεωριών σε βάθος χρόνου , διαπιστώνουμε ότι οι ουτοπικές ιδέες, που αρχικά είναι ανώριμες, μπορεί να επιδράσουν σε διαφορετική έκταση και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια των οποίων εξελίσσονται ανάλογα εξωτερικές συνθήκες και παράμετροι. Οι ιδέες οι ίδιες χρειάζεται να εξελιχθούν, να συντονιστούν με τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις μεγαλύτερων τμημάτων της κοινωνίας, ώστε να έχουν σημαντική απήχηση στην πραγματική ζωή. Ωστόσο υπάρχουν αρνητικές αποτιμήσεις του ρόλου των ουτοπικών θεωριών, όπως η κριτική των Μαρξ και Ένγκελς για το πρώϊμο ουτοπικό ρεύμα (Μορ, Μπεϊκον) η οποία εστιάζει στην αποτυχία του μέσα στην εποχή που εμφανίστηκε, στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα .

Η ιδέα της εξόδου των γυναικών, του μισού δηλαδή πληθυσμού, από την ιδιωτική σφαίρα του σπιτιού τους στο δημόσιο βίο με όρους ισότητας χρειάστηκε χιλιετίες στην κυριολεξία για να επιδράσει καταλυτικά στην πραγματική ζωή. Ο σωστός ρόλος των γυναικών συμπεριλαμβάνεται, χωρίς να έχει πάντα ιδιαίτερα σημαντική θέση στο όλο έργο, σε πολλές ουτοπικές θεωρίες που αναζητούν τις όψεις ενός καλλίτερου μέλλοντος και μιας διαφορετικής κοινωνίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη ότι οι κλασσικοί ουτοπιστές είτε καταργούν την οικογένεια και κάνουν δίκαια τις γυναίκες ίσες ή διατηρούν την οικογένεια και μαζί στον ένα ή τον άλλο βαθμό, την κατώτερη θέση της γυναίκας. Όμως ακόμα και στην περίπτωση που διατηρούν την οικογένεια, τα περιορισμένα δικαιώματα που πρόβλεψαν κάποιες από τις ουτοπικές θεωρίες, μέσα στις συνθήκες της εποχής τους, αξίζει να επισημανθούν.
Χρειάστηκε πάντως να φτάσουμε στο 19ο και στον 20ο αιώνα μετά από μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές καθώς και μακρόχρονες δυναμικές διεκδικήσεις των γυναικών, για να αντιστοιχηθούν στη μακραίωνη εξέλιξή τους οι θεωρίες και οι ιδέες που προάγουν την ισότητα , φιλοσοφικές , κοινωνικές, πολιτικές, με τους θεσμούς και την πράξη. Πραγματική πρόοδος για την εκπαίδευση των γυναικών σημειώθηκε στη Δύση το 19ο αιώνα με τη δημιουργία αρχικά θρησκευτικών σχολείων θηλέων. Μόλις το 1848 άνοιξε για πρώτη φορά στο Λονδίνο το Queens College, επίσης θηλέων . Συνδικαλιστικά η προσπάθεια απέδωσε στα 1871 με την απόφαση της Α’ Διεθνούς να δημιουργηθούν γυναικεία τμήματα μέσα στους κόλπους των εργατικών σωματείων: Στα 1893, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία παραχωρούσαν πλήρες εκλογικό δικαίωμα στις γυναίκες. Στα 1907, οι Φιλανδές κέρδισαν πλήρες δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι και εκλέχτηκαν στη Φιλανδία οι πρώτες στον κόσμο βουλευτίνες.
Η εργασία αυτή αναφέρεται σε ευρύτερα γνωστές θεωρίες με ουτοπικά χαρακτηριστικά, μερικές από τις οποίες περιέλαβαν ιδέες για αλλαγές στη θέση της γυναίκας στη μελλοντική κοινωνία, συναντώντας έτσι με ένα ταξίδι στο χρόνο τις φεμινιστικές διεκδικήσεις . Η εργασία ανατρέχει στο διάστημα από την αρχαία εποχή μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Τότε, κάτω από ιστορικές αλλαγές και κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς, άρχισαν να δημιουργούνται νέοι θεσμοί και να τροποποιούνται σημαντικά οι όροι συμμετοχής της γυναίκας στο δημόσιο βίο και στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι.
Ουτοπικές θεωρίες που αναφέρθηκαν διαχρονικά στη θέση της γυναίκας.
Από τη μακρινή Ανατολή προέρχονται πολύ γνωστές σήμερα αρχαίες θεωρίες όπως ο Ταοϊσμός από την Κίνα και ο Theravada Βουδισμός από την Ινδία του 5ου π.Χ αιώνα, που μπορούμε να τις δούμε υπό το πρίσμα της ουτοπίας. Η Ταοϊκή Ουτοπία προτρέπει τους ανθρώπους να φτιάξουν «μια μικρή χώρα χωρίς πολλούς ανθρώπους». Στις χώρες προέλευσης των μεγάλων αυτών θεωριών, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, οι γυναίκες ήσαν υπό επιτήρηση, θεσμικά κατώτερες και αποτελούσαν βάρος ακόμα και μέσα στην οικογένεια, χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση και στο δημόσιο βίο. Τα ίδια τα πνευματικά ρεύματα δέχονταν ότι υπάρχουν βιολογικές και φυσικές διαφορές αλλά θεώρησαν τη γυναίκα ισότιμα χρήσιμη στο σύνολο. Στην Κίνα η διαφορά των φύλων απεικονίζεται στο Ταοϊκό σύμβολο γίν/γιάνκ, όπου μέσα στον κύκλο που ισορροπούν, το σκοτεινό σχήμα αντιπροσωπεύει το παθητικό, το υποχωρητικό και το θηλυκό στοιχείο, ενώ το φωτεινό σχήμα αντιπροσωπεύει το ενεργητικό, επιθετικό και το αρσενικό, χωρίς κανένα από τα δύο στοιχεία να θεωρείται υποκείμενο στο άλλο. Μέσα στις κακές συνθήκες που επικρατούσαν, γυναίκες προσέφευγαν στον Ταοϊσμό επειδή τις θεωρούσε άξιες για εκπαίδευση, για αναζήτηση πνευματικής ολοκλήρωσης πέρα από τα οικογενειακά τους καθήκοντα, τους έδινε δυνατότητα να ζήσουν σε μοναστήρια ή ακόμα και να αναλάβουν ιερατικό ρόλο. Η φιλοδοξία ωστόσο κάποιων γυναικών να αναλάβουν τον αντρικό ρόλο του πολιτικού ηγέτη προσέκρουε στο εμπόδιο ενός διαδεδομένου φόβου ότι θα διατάρασσαν την κοσμική αρμονία και θα δημιουργούσαν χάος.
Ουτοπική θεωρία που προτείνει τη ριζική αλλαγή του καθιερωμένου κοινωνικά ρόλου των γυναικών βρίσκουμε στην Αθήνα μετά την ολοκληρωτική της ήττα στον Πελοποννησιακό πόλεμο, στο σύγγραμμα του Πλάτωνα, Πολιτεία (περίπου 380 π.Χ ). Οι γυναίκες της Αθήνας του 5ου και 4ου αιώνα ήταν σε κατάσταση νομικής και οικονομικής κατωτερότητας σε καταναγκασμό και έγκλειστες στο σπίτι, σε δυσμενέστερη δηλαδή θέση από τις γυναίκες πολλών άλλων ελληνικών πόλεων της εποχής εκείνης και ιδιαίτερα της Σπάρτης ή από τις γυναίκες της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής Αθήνας μεταγενέστερα. Όμως προς τα μέσα του 4ου αιώνα, όπως σχολίαζε ο ρήτορας Δημοσθένης, λόγω της φτώχιας στην οποία είχε περιέλθει η Αθήνα οι γυναίκες πλέον εργάζονταν ως νοσοκόμες, στη μεταποίηση του μαλλιού και στη συλλογή σταφυλιών.
Οι απόψεις του Πλάτωνα για τη σχέση «αρχόντων και αρχομένων» μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν απέχουν από αυτές που κυριαρχούν στην πόλη του , όμως στην ιδανική Πολιτεία επιφυλάσσει για τη γυναίκα ισότιμη θέση στην τάξη των φυλάκων. Στην ουτοπική Πολιτεία του ο Πλάτωνας προβλέπει τις εξής διαχωρισμένες τάξεις: την τάξη των δημιουργών που έχουν λάβει βασική μόρφωση και ασκούν τα επαγγέλματα, την τάξη των φυλάκων – επίκουρων που είναι οι υπερασπιστές της πολιτείας και των φυλάκων φιλοσόφων, από τους οποίους ένας φιλόσοφος αναδεικνύεται σε βασιλιά.
Για τους φύλακες προβλέπεται η κατάργηση του θεσμού του γάμου και κατοχής περιουσίας, καθώς και η ανάθεση της φροντίδας των παιδιών στην κοινότητα. Οι γυναίκες συμμετέχουν σε μικρότερη αναλογία από τους άνδρες, λαμβάνουν όμως την ίδια εκπαίδευση και ασκούν τα ίδια διοικητικά, στρατιωτικά και άλλα καθήκοντα όπως η ιατρική ο αθλητισμός, η φιλοσοφία.

Στην άλλη μεριά της Μεσογείου, αρχίζοντας από την Ιουδαία του 8ο π.χ αιώνα , μια σειρά θρησκευτικοί στοχαστές περιέγραψαν ουτοπίες και οι προφήτες δίδαξαν για την αγάπη, την ταπεινότητα και τη λατρεία της κοινής θεότητας.
Στον πρώτο μ.Χ. αιώνα, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη ο Ιησούς μίλησε για την Βασιλεία του Θεού στη Γη.
Από το μεγάλο αριθμό αγίων και οσίων γυναικών, διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες έπαιξαν ρόλο στην επικράτηση του Χριστιανισμού. Την αντίληψη όμως των χριστιανικών χρόνων για τη θέση της γυναίκας έχει καθορίσει η κατά την Παλαιά Διαθήκη δημιουργία της Εύας από το πλευρό του Αδάμ. Oι περισσότερες χριστιανικές εκκλησίες δεν επιτρέπουν ακόμη στις γυναίκες να γίνονται ιερείς, από την αρχή όμως τις δέχονται στο μοναστικό βίο.
Οι χριστιανές που νόμισαν κατά τους πρώτους χρόνους ότι το κήρυγμα για την εν Χριστώ ισότητα αφορούσε και τη θέση των γυναικών μέσα στην κοινωνία και επιχείρησαν να βγάλουν μέσα στις εκκλησίες το κάλυμμα από το κεφάλι τους, έλαβαν αυστηρή απάντηση από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο που τους έδειξε πως η θέση τους είναι υπό τον άνδρα.

Στα πλαίσια της κυρίαρχης δοξασίας του προπατορικού αμαρτήματος και ακόμα πιο ακραία κινείται ο Άγιος Αυγουστίνος (354-430 μ.Χ.) στο ουτοπικό έργο του «Η Πολιτεία του Θεού». Στο έργο αυτό αναφέρει πως ο άνθρωπος ως διφυής που είναι αποτελούμενος από σώμα και πνεύμα, είναι πολίτης δύο πόλεων, της πόλης όπου γεννήθηκε και της πόλης του Θεού, οι δε γυναίκες δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για την αναπαραγωγή και η καταδίωξη του Αδάμ από τον παράδεισο οφειλόταν αποκλειστικά σε λάθος της Εύας.
Τις φαντασιώσεις της Βασιλείας των Ουρανών ως μοναδικό δυνατό πρότυπο, που εξέφραζαν οι ουτοπικές θεωρίες την περίοδο του Μεσαίωνα διαδέχθηκαν οι νέες ουτοπίες της Αναγέννησης που περιέγραφαν έναν «εξευγενισμένο Παράδεισο».

Ξυλογραφία: Η Ουτοπία του Τόμας Μορ

Τον όρο «ουτοπία», ο οποίος προήλθε από τα ελληνικά, οφείλουμε στον Σερ Τόμας Μορ Λόρδο Καγκελάριο του βασιλιά Ερρίκου Η΄ της Αγγλίας ο όποίος τον έστειλε στην εκτέλεση το 1535 για τις πολιτικές θέσεις του.
Ο Μορ έδωσε το όνομα «Ουτοπία» στο έργο του που είναι μια πραγματεία πολιτικής φιλοσοφίας και μαζί μυθοπλασία. Αναφέρεται σε μια μυθική νησιωτική κοινωνία μια θρησκευτικά πλουραλιστική, παγανιστική πόλη-κράτος, επιλεγόμενη κομουνιστική μιας και η κοινοτική ιδιοκτησία έχει αντικαταστήσει την ιδιωτική, η οποία κυβερνάται με τον Λόγο και αντιπαραβάλλεται με την συγκρουσιακή κοινωνική ζωή των ευρωπαϊκών κρατών. Η εκπαίδευση παρέχεται από το κράτος. Οι άνδρες και οι γυναίκες εκπαιδεύονται κατά τον ίδιο τρόπο.
Παρ’ όλο που προβλέπεται οι γυναίκες να δουλεύουν όπως και οι άνδρες, στον καταμερισμό οι γυναίκες αναλαμβάνουν τις οικιακές εργασίες. Η ανατροφή των παιδιών ανατίθεται και στα δύο φύλα, αλλά οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αποτελούν καθήκον των γυναικών. Ο Μορ δεν μπορεί εν τέλει να ξεφύγει από το πατερναλιστικό πρότυπο. Η οικογένεια στην Ουτοπία του βρίσκεται για παράδειγμα, κάτω από τον έλεγχο του πρεσβύτερου ανδρός συγγενούς και η γυναίκα μια φορά το χρόνο γονατίζει μπροστά στο σύζυγό της για να εξομολογηθεί όλες της τις αμαρτίες.
Μετά το Μορ ακολούθησαν μια σειρά ουτοπιστές.
Γύρω στο 1602 στα χρόνια της Ιεράς Εξέτασης ο Τομμάζο Καμπανέλλα , δάσκαλος και διωκόμενος μοναχός, έγραψε την Ηλιούπολη. Στο έργο του αυτό περιγράφει μια θεοκρατική κοινωνία όπου τα αγαθά, οι γυναίκες και τα παιδιά «κατέχονται από κοινού». Οι πολίτες διακρίνουν την έννοια της Αγάπης μεταξύ ανδρών και γυναικών με βάση τη φιλία και το σεβασμό περισσότερο από τη σεξουαλική έλξη.
Οι ριζοσπαστικές προτάσεις του Μορ και των περισσότερων ουτοπιστών, αν και ουτοπικές, ενέπνευσαν έναν περίπου αιώνα αργότερα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη. Στη Βρετανία έδρασαν έντονα κατά τη διάρκεια του Αγγλικού εμφυλίου πολέμου (1649) οι Σκαπανείς – προτεστάντες που υποστήριξαν μαχητικά ένα είδος αγροτικού κομμουνισμού με μικρές αγροτικές κοινότητες – καθώς και οι Ισοπεδωτές που την ίδια εποχή αγωνίζονταν για την ισότητα ενώπιον του νόμου, στην οποία είχαν περιλάβει και την ισότητα ανδρών και γυναικών.
Το 1619 ο γερμανός Γιόχαν Βαλεντίν Αντρέε (μαθηματικός, σατιρικός, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας) γράφει για την ουτοπική κοινότητα λογίων τεχνιτών Χριστιανούπολη, όπου οι γυναίκες δεν υπολείπονται από τον άνδρα. Εργάζονται στη βιομηχανία στην παραγωγή υφασμάτων, χαλιών, στο ράψιμο, κέντημα κλπ που μάθανε στα εκκλησιαστικά σχολεία όπου φοιτούν, κύριο καθήκον τους είναι το πλύσιμο και οι δουλειές στο σπίτι. Έξω από το σπίτι δεν έχουν δικαίωμα λόγου.
Ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέικον (1561 – 1626) με το όραμα που διατύπωσε στο διήγημά του «Η Νέα Ατλαντίς» για έναν ουτοπικό Νέο Κόσμο στη Βόρειο Αμερική συνέβαλλε με τη σειρά του στη θεωρία της τεχνοκρατίας και την ανάδειξη της επιστήμης σε λόγο εξουσίας. Περιέγραψε μια γη όπου θα υπήρχε θρησκευτική ελευθερία , είναι δε ανοιχτή η συζήτηση για το βαθμό επίδρασής του, κυρίως με το πνεύμα του έργου του, σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως στην κατάργηση της δουλείας, στο χωρισμό κράτους εκκλησίας, στην ελευθερία της έκφρασης και στα δικαιώματα της γυναίκας. Συγκεκριμένα για τις γυναίκες, οι ευθείες αναφορές είναι λίγες , όπως για παράδειγμα ότι δεν επιτρέπεται να παντρεύονται πριν τα 18.
Φτάνουμε έτσι στο 18ο αιώνα και στις μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο Διαφωτισμός μαζί με νέα οράματα για τη «γη της επαγγελίας». Η εποχή όπου, όπως έλεγε ο Χέγκελ, ο κόσμος στέκονταν επιτέλους με το κεφάλι, αφήνοντας πίσω την κυριαρχία της εκκλησίας και τις δεισιδαιμονίες. Στη δική μας ιστορία συναντούμε το έργο του οραματιστή, μάρτυρα επαναστάτη Ρήγα Φεραίου (1757 -1798). Ο Ρήγας στο έργο του συνιστά τη συνεργασία των λαών για την εδραίωση και προκοπή μιας δημοκρατικής πολιτείας του Βαλκανικού χώρου και αποδίδει την απόφαση των Ελλήνων να συγκροτήσουν μια δημοκρατική πολιτεία, θεμελιωμένη στις αρχές του δικαίου και της ισότητας. Ο Ρήγας επισημαίνει την αναγκαιότητα της μόρφωσης όλων, αρσενικών και θηλυκών, καθώς η εκπαίδευση είχε ιδιαίτερο ρόλο στο σχέδιό του και ενώ οι συνθήκες για το γυναικείο φύλο ήταν σύνθετες και δύσκολες. .

Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση δεν το είχαν ακόμα κατακτήσει οι γυναίκες πουθενά. Η γαλλική επανάσταση που εξελισσόταν την ίδια εποχή και αποτελούσε πηγή έμπνευσης για το Ρήγα Φεραίο, δεν τους το έδωσε παρ’ όλη τη συμμετοχή των γυναικών σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Με την παρουσία και την επιμονή τους, το 1792 και 93 ψηφίστηκαν νόμοι που έδωσαν στις γυναίκες οικογενειακά δικαιώματα, όπως πρόσβαση στα κοινά αγαθά καθώς και στην ίδια γονεακή ευθύνη με τον πατέρα πάνω στα παιδιά και στο δικαίωμα για ισότιμο συναινετικό ή μη διαζύγιο. Ενώ όμως διεκδίκησαν επίμονα να φορέσουν τη ροζέτα της επανάστασης, αυτό αποκλείστηκε για τις γυναίκες για να μην τους δώσει πρόσβαση σε πολιτικά δικαιώματα, με την άνοδο δε του Μ. Ναπολέοντος το 1801, το Συμβούλιο του Κράτους αποφάσισε ότι με τα όποια δικαιώματα πήραν, απέκτησαν κακές συνήθειες και καταστράφηκε η εξουσία του συζύγου. ‘Ετσι οι γυναίκες βρέθηκαν στη θέση που είχαν πριν την επανάσταση.

Τα υπάρχοντα συστήματα αποκήρυξε ο ουτοπικός σοσιαλιστής φιλόσοφος και διανοητής Σάρλ Φουριέ (1772-1837) κάνοντας κριτική και στη γαλλική επανάσταση. Ο Φουριέ θεωρούσε ότι τα ένστικτα του ανθρώπου σωστά διοχετευμένα θα οδηγούσαν στην κοινωνική αρμονία. Για να επιτευχθεί αυτό, έπρεπε να καταστραφούν αρκετοί από τους πλασματικούς περιορισμούς του πολιτισμού. Η κοινωνική οργάνωση για μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν κυρίως αγροτική, με συστηματική διαμόρφωση σε οικονομικές ομάδες 1600 ανθρώπων, που θα ζούσαν όλοι μαζί σε κτίρια ονομαζόμενα φαλανστήρια, οι δουλειές θα μοιράζονταν σύμφωνα με τις φυσικές τάσεις του κάθε μέλους, η τροφή θα ήταν άφθονη και στα απόμακρα ακόμα χωριά θα υπήρχε όπερα όπως του Παρισιού. Στο βιβλίο του «Θεωρία των τεσσάρων κινήσεων» (1809) περιέγραφε την ουτοπία του και έδινε από τους πρώτους τον ορισμό όχι μόνο για το «κοινωνικό ζήτημα» αλλά και για το «γυναικείο ζήτημα». Στο όραμά του για την ελεύθερη και πλήρως μη καταπιεστική κοινωνία του, κεντρική θέση είχε η κριτική για το θεσμό του γάμου και της οικογένειας. Την ανάλυσή του ολοκλήρωνε με την διαβεβαίωση ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία πραγματική κοινωνική πρόοδος μέχρι τη χειραφέτηση των γυναικών στην ιδιωτική τους ζωή και στο χώρο εργασίας.

Το φαλανστήριο του Φουριέ

Ουτοπικός σοσιαλιστής είναι και ο δούκας του Σαιν Σιμόν (1760-1825) που θεωρείται ως ο πατέρας του γαλλικού σοσιαλισμού. Ο Σαιν Σιμόν στην εποχή του Διαφωτισμού οραματίστηκε ένα νέο τύπο κοινωνίας οικοδομημένο στη βάση του ορθολογισμού και της επιστήμης και βασισμένο στην αρχή της τέλειας ισότητας και στη συνεργασία μεταξύ των Ανθρώπων. Τα προνόμια της αριστοκρατίας και της βασιλείας θα αίρονταν για να δοθεί τέλος στη φεουδαρχία και να πάψει η αριστοκρατία να ζει σε βάρος της κοινωνίας .
Στο κέντρο της θεωρίας του έθεσε το «γυναικείο ζήτημα» και το κίνημα του σαινσιμονισμού συνέβαλε στον εμπλουτισμό της επιχειρηματολογίας του φεμινισμού κατά τη δεκαετία του 1830. Ωστόσο ο όρος «ελεύθερη γυναίκα» μεταφράστηκε από τις αρχές σε κοινή γυναίκα και αυτή είναι μια από τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στις σαινσιμονίστριες όταν προσήχθησαν σε δίκη. Χάρη στο κίνημα του σαινσιμονισμού το 1861 είχαμε στη Λυών την πρώτη γυναίκα που πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις και έλαβε το μπακαλορεά της.

Οι Μαρξ και Ένγκελς εκθέτουν το πολιτικό τους όραμα για πρώτη φορά το 1848 στο Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος . Το κείμενο εκφράζει την ανάδυση και συγκρότηση μιας νέας κοινωνικής δύναμης και των νέων κοινωνικών οραμάτων που έρχονται να πάρουν τη θέση των οραμάτων της Γαλλική Επανάστασης και του Διαφωτισμού. Στο Μανιφέστο ωστόσο οι Μαρξ και Ένγκελς περιέλαβαν κριτική στους Φουριέ και Σαιν Σιμόν η οποία έχει ως υπόβαθρο την επιστημονική εγκυρότητα των αναλύσεων και προτάσεων τους που αντιπαραθέτουν στην «ανυπαρξία» πολιτικής στρατηγικής από τη μεριά των ουτοπιστών σοσιαλιστών. Οι Μαρξ και Ένγκελς σε κάθε περίπτωση δεν απορρίπτουν τους ουτοπικούς σοσιαλιστές συλλήβδην και αναγνωρίζουν τη συμβολή τους στο επίπεδο της διατύπωσης κάποιων ουτοπικών μεν αλλά εν τέλει χρήσιμων προτάσεων για την τάση κατάργησης των ταξικών αντιθέσεων στη μελλοντική κοινωνία. Δεν κάνουν όμως καμία αναφορά στο γυναικείο ζήτημα που είχαν έντονα αναδείξει οι ουτοπικοί σοσιαλιστές. Αργότερα ο Ένγκελς στο σύγγραμμά του «Ουτοπιστικός σοσιαλισμός και επιστημονικός σοσιαλισμός» εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για τον καθοριστικό ρόλο της χειραφέτησης της γυναίκας στη γενική χειραφέτηση, όπως διακηρύσσεται από το Φουριέ στο έργο του .
Στα κείμενα του Μαρξ η αναφορά στο γυναικείο φύλο γίνεται μέσω της ανάλυσης για την πάλη των τάξεων. Η μεγάλη επίδραση του Μαρξ στο γυναικείο ζήτημα ξεκινά από τα θέματα της εργασίας. Χαρακτηριστικές είναι οι διεκδικήσεις της Πρώτης Διεθνούς (1864 – 1866) για τη διάρκεια και τους όρους εργασίας όπου οι εργαζόμενες γυναίκες τέθηκαν σε ίση μοίρα με τους άνδρες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.Θανάση Τσακίρη. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών: Σημειώσεις για Ουτοπίες και Δυστοπίες ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΟΥΤΟΠΙΕΣ
2. Ελένη Νικολαΐδου Ιστορικός: «Γυναίκα και θρησκεία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η περιπέτεια… της γυναικείας ταυτότητας.» Το Βήμα, 08/03/2012
3. Θαν. Τσακίρη, Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών: άρθρο «Φεμινισμός» Ιούνιος 14
4. Karen Andrews Institute of Buddhist Studies Berkeley, CA 94709: «Women In Theravada Buddhism»

5. Lao
Tzu (μεταξύ 6ου και 2ου π.χ αιώνα): Tao
Te Ching

6. – womeninworldhistory.com -: Essays, director Lyn Reese. « Gender Difference in History. Women in China and Japan.»

7. Michael Scott, Published in History Today :The Rise of Women in Ancient Greece

8. Διαδραστικά Σχολικά βιβλία. Ενότητα 5η: Η θέση των γυναικών στην ιδανική Πολιτεία (Πλάτωνας : Πολιτεία Ε, 449a-471c)

9. Πλάτωνας: Νόμοι σ. 917:

10. Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες επιστολή

11. Αποστόλου Πάυλου Α´ προς Κορινθίους επιστολή

12. Adelaide Serras Universidade de Lisboa:”Dystopian female images in More’s
Utopia”

13. Thomas More’s Utopia – education. Publisher: George Routledge & Sons 1885

14. Ρήγας Φεραίος «Νέα Πολιτική Διοίκησις. Δίκαια του Ανθρώπου και του Πολίτου»

15. Έφη Αβδελά. Συνέδριο Παν/μιο Αιγαίου 2003 «Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα, από τη διαταραχή στην ενσωμάτωση?»
16. Wikipedia Saint – Simonisme
17. Jonathan Beecher Historian Univercity of CaliforniaUtopian “Women’s Rights and Women’s liberation in Charles Fourier’s Early Writings” Moments:Reading Utopian Texts
18. Θέσεις Τριμηνιαία Επιθεώρηση Τεύχος 117, 2011. Γ. Καλαμπόκα Πάντειο Παν/μιο : «Μαρξισμός: ένας σίγουρος) δρόμος για την ουτοπία?»
19. Μαρξ , Ένγκελς : Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος 1848.

Τελικό εργασία Αντωνάκου