ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων επιμένει στη στοχοποίηση, τον στιγματισμό και την κακοποίηση των προσώπων που εργάζονται στο σεξ».

Με το παρόν δελτίο τύπου, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ ανθρώπων, κρίνει απαραίτητο να αναφερθεί για μία ακόμη φορά στον απαράδεκτο, στιγμαστικό και κακοποιητικό λόγο που σε κάθε ευκαιρία διατυπώνει η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων εναντίον των προσώπων που εργάζονται στο σεξ.

Συγκεκριμένα, στις 5 Οκτωβρίου η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων (ΓΓΙΦ) εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο: «Η ΓΓΙΦ για τη σημερινή Διεθνή Ημέρα ευαισθητοποίησης κατά της Πορνείας»[1], στην οποία εξακολουθεί να στοχοποιεί τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, εξισώνοντας για μία ακόμη φορά κατά αντιεπιστημονικό τρόπο την εργασία στο σεξ με το trafficking και τη «δουλεία», αγνοεί το γεγονός ότι στην εργασία στο σεξ απασχολούνται τόσο άντρες όσο και τρανς πρόσωπα ενώ η αντίληψη για τα φύλα παραμένει διμερής, στιγματίζει και στοχοποιεί μία ομάδα ανθρώπων που βιώνει με τον πιο μελανό τρόπο διακρίσεις, βία και περιθωριοποίηση, ενώ διαστρέφοντας τη πραγματικότητα κατηγορεί για «στερεοτυπικό λόγο» τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που υπερασπίζονται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων που εργάζονται στο σεξ.

Όλων αυτών είχε προηγηθεί η σύσταση στις 2.4.2017 Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), υπό τον γενικό τίτλο: «Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) κατά της πορνείας»[2], προκαταλαμβάνοντας πριν ακόμη αρχίσει η ΟΔΕ τις εργασίες της και την επεξεργασία οποιουδήποτε πορίσματος, δεικνύοντας ότι οι όποιες αποφάσεις ήταν απολύτως προειλημμένες. Μάλιστα, το γεγονός ότι οι αποφάσεις ήταν προειλημμένες είναι πρόδηλο, καθώς εκπονήθηκε κατά πλειοψηφία από μία επιτροπή στην οποία αποκλείστηκαν εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων στο σεξ και οργανώσεων που ασχολούνται με την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και την ενδυνάμωσή τους.

Πράγματι, λίγους μήνες αργότερα, στις 27.2.2018, ακολούθησε η ανακοίνωση της Γ.Γ.Ι.Φ. για το προαποφασισμένο πόρισμα[3], στο οποίο παρατίθενται θέσεις που εξισώνουν την εργασία στο σεξ με το traffickingαγνοώντας το θεμελιώδες δικαίωμα του ατόμου στην αυτοδιάθεσηόταν δεν συντρέχουν συνθήκες βίας, δεν λαμβάνει υπ’όψιν την επιχειρηματολογία και την τεκμηρίωση διεθνών οργανισμών που υποδεικνύουν την πλήρη νομιμοποίηση της εργασίας στο σεξ, ως εργαλείο κοινωνικής ενσωμάτωσης, ενώ στοχοποιεί και στιγματίζει τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ.

Επιπλέον, αγνοεί την θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σύμφωνα με την οποία: «Τεκμηριωμένες μελέτες προάγουν ότι η αποποινικοποίηση της εργασία στο σεξ, θα οδηγούσε μείωση κατά 46% των κρουσμάτων hiv στα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ σε 10 χρόνια, καθώς και στον τερματισμό της σεξουαλικής βίας που υφίστανται θα οδηγούσε σε 20% μείωση των νέων κρουσμάτων»[4], ενώ σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές της UNAIDS για τον HIV και την εργασία στο σεξ[5]: «Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ελάχιστα τα στοιχεία που προάγουν ότι οι νόμοι ποινικοποίησης της σεξουαλικής εργασίας, μειώνουν εν τέλει τον αριθμό των εργαζόμενων του σεξ. Αντίθετα, όλοι αυτοί οι νόμοι δημιουργούν ένα περιβάλλον φόβου και στιγματισμού για τους εργαζομένους στο σεξ, και τους ενθαρρύνει να εργάζονται σε επισφαλείς τοποθεσίες ώστε να αποφεύγουν είτε τη δική τους σύλληψη είτε των πελατών τους (σ.σ. στην δεύτερη περίπτωση εννοεί το σουηδικό μοντέλο)».

Ακόμη, αγνοεί αποτελέσματα ερευνών σε χώρες όπου εφαρμόζεται το ονομαζόμενο «σκανδιναβικό μοντέλο», όπως στη Γαλλία, όπου σε πρόσφατη έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα προκύπτει ότι[6]: «ο νόμος έχει ωθήσει τους εργαζόμενους του σεξ να λειτουργούν κάτω από πιο ριψοκίνδυνες συνθήκες με επικίνδυνες συνέπειες για την υγεία τους, ενώ παρά τον δηλωμένο στόχο του νόμου για προστασία των εργαζομένων του σεξ, η πλειοψηφία των εργαζομένων στο σεξ αναδεικνύει ότι η ποινικοποίηση των πελατών ήταν στην πράξη περισσότερο επιζήμια για τους ίδιους από τους προηγούμενους νόμους».Η έρευνα αυτή θα πρέπει να σημειώσουμε ότι βρίσκεται στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση με αντίστοιχή που είχε δημοσιευτεί στο JournalofPublicHealth μετά από συστηματική έρευνα που έγινε τον Ιούνιο του 2012 (και ενημερώθηκε με επιπλέον στοιχεία τον Σεπτέμβριο του 2013) διεθνώς, όπου επιβεβαιώθηκαν και τεκμηριώθηκε με στοιχεία ότι οι νομοθεσίες είτε ολικής είτε μερικής ποινικοποίησης (είτε από την μεριά των εργαζομένων στο σεξ είτε από τη μεριά των πελατών τους), ότι η ποινικοποίηση αυτή προάγει τον στιγματισμό, τις διακρίσεις και τη βία κατά των προσώπων αυτών[7].

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε τις θέσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανώσεων, όπως της Transgender Europe, οργάνωσης ομπρέλα για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, που καλεί στην πλήρη αποποινικοποίηση της εργασίας στο σεξ[8], καθώς και υπογεγραμμένο κείμενο 560 οργανώσεων και 94 ερευνητών υπό την Διεθνή Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Εργαζομένων του Σεξ στην Ευρώπη (International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe – ICRSE)[9], το οποίο καλεί όλες τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν νομοθετικά πλαίσια πλήρους αποποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ, συμπεριλαμβανομένης της ποινικοποίησης των πελατών, καθώς και αυτού του είδους η ποινικοποίηση, επιτείνει το στίγμα, ενώ θέτει σε κίνδυνο τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, καθώς για να αποφύγουν τη σύλληψη των πελατών τους, καταφεύγουν σε απομονωμένες περιοχές όπου πέφτουν συχνά θύματα βίας, όπως έχει αποδείξει η εμπειρία στις χώρες που εφαρμόζεται.

Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών αποτελεί προτεραιότητα η προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των προσώπων που είναι εργαζόμενα στο σεξ, είχε θέσει το ζήτημα αυτό σε συνάντηση που έγινε στις 20.7.2018 με τον Υπ. Εσωτερικών[10]τονίζοντας ότι ο δημόσιος διάλογος για το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να γίνει χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, προκαταλήψεις, ιδεολογικά στεγανά, και κυρίως χωρίς αποκλεισμούς των οργανώσεων και των ιδίων των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, ώστε να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα και τις ανάγκες τους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

0

 

 

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.gr – transgender.support.association@gmail.com

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ.

[1] Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων, 5.10.2018: Η ΓΓΙΦ για τη σημερινή Διεθνή Ημέρα ευαισθητοποίησης κατά της Πορνείας.
Η ΓΓΙΦ για τη σημερινή Διεθνή Ημέρα ευαισθητοποίησης κατά της Πορνείας
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), προσλαμβάνοντας την πορνεία αλλά και το άμεσα σχετιζόμενο traffic…

[2]Ανακοίνωση Γ.Γ.Ι.Φ. για τη «Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) κατά της πορνείας»: https://government.gov.gr/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B4/.

[3]Ανακοίνωση Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο: «Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της ΟΔΕ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την αντιμετώπιση της πορνείας»: http://www.isotita.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87/.

[4]Θέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: http://www.who.int/hiv/topics/sex_work/en/.

[5]Κατευθυντήριες γραμμές της UNAIDS για τον HIV και την εργασία στο σεξ: http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2009/JC2306_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf

[6]Τα αποτελέσματα της έρευνας από την ιστοσελίδα της οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου»: Study on the impact of the law from 13 april 2016 against the «Prostitution System» in France, και μεταφρασμένη στα ελληνικά: http://t-zine.gr/erevna-ta-arnitika-apotelesmata-tis-nomothesias-gia-tin-ergasia-sto-sex-sti-gallia/.
Study on the impact of the law from 13 april 2016 against the «Prostitut…
For the purposes of this analysis interviews were conducted with 70 sex workers (a further 38 sex workers were c…

[7]Έρευναγιατηβίαπουαντιμετωπίζουνταπρόσωπαπουεργάζονταιστοσεξ: Deeringa, K. et al., 2014, A Systematic Review of the Correlates of Violence Against Sex Workers, American Journal of Public Health, 104(5): 42–54, A systematic review of the correlates of violence against sex workers. – PubMed – NCBI.
A systematic review of the correlates of violence against sex workers. …
Deering KN , et al.

Am J Public Health. 2014 May;104(5):e42-54. doi: 10.2105/AJPH.2014.301909. Epub 2014 Mar 13. Research Support, …

[8]TransgenderEurope: «Ακούστε τις φωνές των εργαζομένων του σεξ» – Listen to the voices of sex workers!.
– Listen to the voices of sex workers!
[9]560 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και 94 ερευνητές υπογράφουν κείμενο θέσεων για την πλήρη αποποινικοποίηση της σεξουαλικής εργασίας και απόρριψης του ονομαζόμενου Σουηδικού μοντέλου: 560 NGOs and 94 researchers demand Members of European Parliament to reject Ms Honeyball report | Sex Work Europe
560 NGOs and 94 researchers demand Members of European Parliament to re…
PRESS RELEASE 560 civil society organisations and 94 researchers tell the European Parliament to reject a report…

[10]Δελτίο Τύπου ΣΥΔ 23.7.2018:«Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Πάνο Σκουρλέτη, για θέματα έκφρασης, ταυτότητας, χαρακτηριστικών φύλου και εργασίας στο σεξ»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/07/23/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84-7/.

Advertisements

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η θεσμοθέτηση των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα Α.Ε.Ι της χώρας
«Η δημιουργία Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ συνιστά μια πραγματική τομή υπέρ της ισότητας των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συνάμα δικαιώνει τις πολιτικές και τις δράσεις της ΓΓΙΦ στην προσπάθειά της για την κατοχύρωση και την εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη».
H Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) εκφράζει την ικανοποίησή της προς το ΥΠΠΕΘ για την απόφαση σύστασης Επιτροπής Ισότητας των Φύλων σε κάθε ΑΕΙ της χώρας. Πρόκειται για ένα πολύ θετικό βήμα στην ενίσχυση και διάχυση της οπτικής του φύλου, με στόχο την προώθηση της έμφυλης ισότητας στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η σύσταση Επιτροπών Ισότητας αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΓΓΙΦ, αναφορικά με τις προτάσεις, τα εργαλεία και τις πολιτικές που η ΓΓΙΦ προτείνει, διαμορφώνει και προωθεί σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Φωτεινής Κούβελα, είχε τεθεί επανειλημμένα η αναγκαιότητα δημιουργίας της, τόσο με την αποστολή επιστολών προς όλες τις Πρυτανείες των Ελληνικών Πανεπιστημίων, όσο και με τις πολλαπλές συναντήσεις της με θεσμικούς παράγοντες της εκπαιδευτικής – ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και τον Υπουργό του ΥΠΠΕΘ.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα και με δήλωση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, «Η δημιουργία Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ συνιστά μια πραγματική τομή υπέρ της ισότητας των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συνάμα δικαιώνει τις πολιτικές και τις δράσεις της ΓΓΙΦ στην προσπάθειά της για την κατοχύρωση και την εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη».
Περαιτέρω, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ισότητας Φύλων (ΕΙΦ), συνιστούν συσσωμάτωση προτάσεων και πολιτικών που η ΓΓΙΦ έχει εκπονήσει και εντάξει στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων» (ΕΣΔΙΦ) της περιόδου 2016-2020. Ειδικότερα, όπως διαφαίνεται και από το άρθρο 27, το οποίο τίθεται σε διαβούλευση στο πλαίσιο σχέδιο νόμου για το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο κ.ά. διατάξεις», η Επιτροπή Ισότητας Φύλων θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.
Επιπρόσθετα, η ΕΙΦ θα είναι αρμόδια για να:
– εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος
– εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεων των εκλεκτορικών σωμάτων και των υπηρεσιακών συμβουλίων του Ιδρύματος
– παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα
– παρέχει συνδρομή προς τα θύματα διακρίσεων, όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση
– παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης και λογοδοσίας σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά
– προωθεί προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων, που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου
– προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της
– παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των σχετικών σχεδίων δράσης, καταρτίζοντας ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο.
Βάσει όλων των παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι ο ρόλος των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων, μέσω των επιφορτιζόμενων δράσεων και αρμοδιοτήτων τους, είναι πολυεπίπεδος και αφορά στη λήψη μέτρων που ενισχύουν και διασφαλίζουν την ουσιαστική ισότητα στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Συνολικά, στόχο και μέριμνα της ΓΓΙΦ αποτελεί η οριζόντια και κάθετη εφαρμογή των πολιτικών έμφυλης ισότητας στο χώρο της εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητά της ως προς την άρση των έμφυλων στερεοτύπων, των ανισοτήτων, του σεξισμού και της έμφυλης βίας.
Άλλωστε, όπως τονίζει και η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, «Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την άσκηση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής, που εμφορείται από τις αρχές της έμφυλης ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προσβλέπουμε σε μια διαρκή συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, το ΥΠΠΕθ, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς για την κατάκτηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων».
Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/ Το Γραφείο Τύπου, 3/10/2018
Τηλ. 2131511102

unnamed
Ε-mail: gramggif@isotita.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σας προσκαλεί την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου από τις 10:00-14:00 στην ημερίδα που διοργανώνει με θέμα:

«Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)

Έναρξη ισχύος της στην Ελλάδα: Από τη θεωρία στην πράξη»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Φραγκούδη 9, Καλλιθέα) και θα είναι καθολικά προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες.unnamed

 

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

d3Η Διαμαρτυρία – Αναφορά της ΓΓΙΦ για την προβολή δήλωσης για την δικαιολόγηση βιασμών από «ειδικό» σε προβολή ρεπορτάζ κατά το βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 της Πέμπτης 5/7/2018
Με ιδιαίτερη θλίψη και αγανάκτηση παρακολουθήσαμε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Πέμπτη 5/7/2018 σε ρεπορτάζ για την αύξηση των περιστατικών βιασμών γυναικών, δίπλα σε μια γυναίκα ΘΥΜΑ ΒΙΑΣΜΟΥ να φιλοξενείται δήλωση δήθεν «ειδικής», αναφέροντας επί λέξει: «Σε συνδυασμό με τον ήλιο, ο οποίος ήλιος, όπως γνωρίζουμε, καλά ενεργοποιεί τη βιταμίνη D, η βιταμίνη D μας φέρνει και έχουμε ερωτική διάθεση περισσότερο το καλοκαίρι και εκείνη την ώρα, τα ρούχα παίζουνε πολύ δυνατό ρόλο».
Κατά τον τρόπο αυτό (και δυστυχώς για πολλοστή φορά), γίναμε θεατές της απαράδεκτης νομιμοποίησης του κακουργήματος του βιασμού με τη μετάθεση ευθύνης σε δήθεν βιολογικές διεργασίες και στα θύματα – γυναίκες, αφήνοντας τους θύτες της έμφυλης, αδικαιολόγητης στυγνής βίας και δη κακουργηματικής, στο απυρόβλητο, παρουσιάζοντας τους ως άβουλα όντα, που δεν μπορούν να αντισταθούν στην ενεργοποίηση της βιταμίνης D στον οργανισμό τους και στην θέαση κάποιων ρούχων εν μέσω θέρους και αυξημένων θερμοκρασιών!
Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια όλως αντιεπιστημονική, έμφυλα σεξιστική, απαράδεκτη, αποπροσανατολιστική και λανθασμένα δήθεν βιολογιστική ανάγνωση του θέματος, που υποτιμά την στυγνή εξουσιοκεντρική σεξουαλική βία του εγκλήματος του βιασμού.
Επιπλέον, οι συνέπειες από την αναμετάδοση τέτοιου είδους μηνυμάτων και απόψεων, επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία των γυναικών που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν βία, εφόσον τις στοχοποιεί και συνάμα αντιβαίνει στον αγώνα της ΓΓΙΦ για την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από το συνεχές έργο του ολοκληρωμένου, Πανελληνίου, συνεκτικού δικτύου της ΓΓΙΦ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν βία). Ταυτόχρονα, αντιτίθεται και στην επισταμένη προσπάθεια της ΓΓΙΦ να υπερβούν οι γυναίκες το φόβο τους, να σπάσουν τη σιωπή τους και να απευθυνθούν στις δομές της, προκειμένου να λάβουν τη βοήθεια που δικαιούνται.
Περαιτέρω, μια ακόμη θλιβερή διαπίστωση είναι ότι, ακόμη και σήμερα, αναπαράγονται αναχρονιστικές και δήθεν ηθικοκεντρικές δηλώσεις κατά των γυναικών, που διαχρονικά δυσκολεύουν την κατάσταση, επαναθυματοποιούν τις γυναίκες – θύματα και μας απομακρύνουν από τους πραγματικούς υπεύθυνους των εγκλημάτων: τους βιαστές και μάλιστα άνευ οποιουδήποτε δήθεν ελαφρυντικού.
Ακόμη, η ΓΓΙΦ εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή της στην τήρηση των διατάξεων του ν.4531/2018, σχετικά με τη κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και θεωρεί απαράδεκτο και καθόλα προσβλητικό για τις γυναίκες να αναπαράγονται σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης παρόμοιες δηλώσεις, οι οποίες είναι αντίθετες εκ διαμέτρου με κάθε κώδικα δεοντολογίας του Ε.Σ.Ρ. και των Μ.Μ.Ε.
Ως εκ τούτου και στοχεύοντας στην αρτιότερη δυνατή διασφάλιση της ποιότητας των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, εμμένει ότι από την ποιότητα αυτή δε μπορεί να απουσιάζει ο σεβασμός στην ισότητα των φύλων με την ενίσχυση πρακτικών που θα αντιτίθενται στα αναχρονιστικά-έμφυλα στερεότυπα.
Βάσει των παραπάνω, η ΓΓΙΦ, προχωρώντας σε διαμαρτυρία – αναφορά, καλεί:
• τον ΑΝΤ1 να επανορθώσει ΑΜΕΣΑ με νέο ρεπορτάζ στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, που θα αποδίδει την πραγματική διάσταση της νοσηρής κακουργηματικής πράξης του βιασμού, να φιλοξενήσει στο βραδινό δελτίο του δήλωση επί του θέματος εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του θέματος των βιασμών, να μεριμνά για τη διεξαγωγή ενημερωτικών εκπομπών επί των σχετικών θεμάτων
• το Ε.Σ.Ρ. ως αρμόδια θεσμικά ανεξάρτητη αρχή να ελέγξει άμεσα για παραβάσεις της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, που αφορούν το περιεχόμενο του ανωτέρω προγράμματος και να ενεργοποιήσει άμεσα τον μηχανισμό ελέγχου για:
– Απαγόρευση της χρήσης γλώσσας και της κάλυψης θεμάτων με τρόπο που, στα αντίστοιχα συμφραζόμενα, επιδοκιμάζει, ενθαρρύνει ή ωραιοποιεί οποιαδήποτε μορφή βίας κατά των γυναικών
– κατοχύρωση της ισότητας και την υπέρβαση του σεξισμού
– μέριμνα για την απαγόρευση των σεξιστικών σχολίων και της χρήσης σεξιστικής, υποτιμητικής, προσβλητικής ή εξευτελιστικής για τις γυναίκες γλώσσας
– αποφυγή της στερεοτυπικής παρουσίασης των δύο φύλων και ενθάρρυνση της προβολής της πολλαπλότητας των ρόλων και της συμβολής τους στην κοινωνία
– κατάργηση της παρουσίασης των γυναικών ως σεξουαλικών αντικειμένων, καθώς και απεικόνιση της γυναικείας σεξουαλικότητας κατά τρόπο μειωτικό και υποτιμητικό
– ενθάρρυνση της διεξαγωγής ενημερωτικών εκπομπών, που να αναδεικνύουν τη σοβαρότητα κρίσιμων κοινωνικών θεμάτων, όπως είναι ο βιασμός.

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/ Το Γραφείο Τύπου, 9/7/2018 Τηλ. 213 15 11 102
Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 


29473000_2015670062038736_1408761758557929472_o.jpg


Όχι ένα λεπτό σιγής, αλλά αγώνας για μια ολόκληρη ζωή !

Η Παγκόσμια Πορεία των Γυναικών εκφράζει τη θλίψη και τη βαθιά αγανάκτηση της για τη δολοφονία της Marielle Franco, ακτιβίστριας, φεμινίστριας και δημοτικής συμβούλου του PSOL – Partido Socialismo e Liberdade στην πόλη Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Πυροβολήθηκε στο αυτοκίνητό της την Τετάρτη 14 Μαρτίου.

unnamed

Αυτή τη στιγμή του πόνου ζητούμε να διαλευκανθεί το έγκλημα και να διασφαλιστεί ότι η δολοφονία της δεν θα παραμείνει ατιμώρητη. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με τους συντρόφους του PSOL και την οικογένεια και τους φίλους της Marielle.

Η Marielle, μια μαύρη γυναίκα από τη φαβέλα «da maré», ήταν μια αγωνίστρια εξαιρετικής σημασίας για το φεμινιστικό κίνημα στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο. Αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των γυναικών, των μονό-γονεικών μητέρων ( ήταν και η ιδία), των ΛΟΑΤ κοινοτήτων , για την πρόσβαση στην δημόσια και δωρεάν πρόνοια , και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της βίας λόγο φύλου και για την προάσπιση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών.

Πρόσφατα διορίστηκε εισηγητής της επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν υπεύθυνη για την παρακολούθηση της στρατιωτικής επέμβασης στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Υπάρχουν έντονες ενδείξεις ότι η δολοφονία της Marielle ήταν μια πολιτική εκτέλεση, η οποία προκλήθηκε από τις σοβαρές καταγγελίες που έκανε σχετικά με τις βάρβαρες και δολοφονικές επεμβάσεις της Στρατιωτικής Αστυνομίας στις φτωχογειτονιές του Ρίο ντε Τζανέιρο και πιο πρόσφατα στην φτωχογειτονιά Acari την Κυριακή 11 Μαρτίου.

Ενώνουμε τη φωνή μας σε όσους καταγγέλλουν τη δολοφονία της Marielle ως πρώτη πολιτική εκτέλεση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατιωτικής επέμβασης στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Είναι μια εγκληματική πράξη που σκοπό έχει να μας φιμώσει.

Καταγγέλλουμε ότι η Βραζιλία βρίσκεται σε κατάσταση στρατιωτικού νόμου, χάρη στην οποία οι φασιστικές δυνάμεις χρησιμοποιούν βία δίχως όρια ενάντια στην κοινωνία μας.

Η εκτέλεση της Marielle είναι μια προσπάθεια εκφοβισμού όσων αγωνίζονται ενάντια στην αυθαιρεσία της κρατικής βίας και στην ανισότητα.

Αυτή η βία έγινε επίσης ορατή την ίδια ημέρα με την καταστολή των εκπαιδευτικών στο Σάο Πάολο, που διαδήλωσαν ενάντια στο νομοσχέδιο που αποσκοπεί στη μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων ώστε να καλυφτεί το υποτιθέμενο έλλειμμα κοινωνικής ασφάλισης στην πόλη.

Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τον αγώνα που εκφράστηκε στις μαζικές κινητοποιήσεις στις 8 Μαρτίου: Απαιτούμε δημοκρατία για τη ζωή των γυναικών.

Υψώνουμε τη φωνή μας ότι δεν θα μας σταματήσουν!

Δεν θα σταματήσουμε να οικοδομούμε μια δίκαιη και ισότιμη κοινωνία για τις γυναίκες και για όλους τους Βραζιλιάνους.

Η Παγκόσμια Πορεία Γυναικών σε όλο τον κόσμο θα συνεχίσει να υποστηρίζει το αίτημα για τη διαλεύκανση του εγκλήματος και θα ασκήσει πιέσεις στις αρχές που είναι υπεύθυνες για την έρευνα αυτή.

Θα πορευόμαστε μέχρι όλες οι γυναίκες να είναι ελεύθερες!

Παγκόσμια Πορεία Γυναικών Βραζιλίας (15/03/2

 


28661135_10215924785615105_8265267243080358015_n

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Ηλιούπολη 1.3.2018

Η Δημοτική κίνηση «Ηλίου-πόλις, ανθρώπινη πόλη» με την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας, διοργανώνει εκδήλωση –συζήτηση στις 10 Μαρτίου 2018 στις 18:30, στο Δημοτικ

 

ό Άλσος «Δ. Κιντής» στην Ηλιούπολη (Μνησικλέους και Ύδρας), με θέμα:

«Τα χίλια πρόσωπα της βίας κατά των γυναικών»

Προσκεκλημένες ομιλήτριες:
Η Κωνσταντίνα Κούνεβα, ευρωβουλευτής Σύριζα – GUE/NGL, μέλος της Επιτροπής Γυναικών και ισότητας φύλων & μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ε/Κ και η Αγγελική Παπάζογλου, κοινωνιολόγος, MSc, Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Πολλαπλών Διακρίσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Θα προβληθούν αποσπάσματα του ντοκιμαντέρ «Η εξομολόγησή της», του βούλγαρου σκηνοθέτη Ιβάν Νίτσεφ, που περιγράφει τη βίαιη επίθεση που δέχτηκε η Κ. Κούνεβα το Δεκέμβριο του 2008 ως γυναίκα, μετανάστρια και εργαζόμενη- αγωνίστρια για τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Με αφορμή την εμπειρία της Κωνσταντίνας Κούνεβα και των χιλιάδων γυναικών που βιώνουν καθημερινά την έμφυλη βία, θα συζητήσουμε και θα ενημερωθούμε για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Θα συζητήσουμε επίσης για τον ρόλο που καλείται να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ανάπτυξη καλών πρακτικών και κοινωνικών δομών, που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Ενώνουμε τη φωνή και τις δυνάμεις μας για μια πιο δίκαιη κοινωνία, χωρίς κοινωνικές ανισότητες και με σεβασμό στον άνθρωπο, ανεξαρτήτως φύλου.

Σας καλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσίας σας

Το Γραφείο Τύπου

 




Recent Entries